top of page

PAŞALAR / KUVAYİ MİLLİYE

Hilal’in Şövalyeleri I, 2022, tuval üzerine akrilik boya, 100x120cm. Yiğit Konukoğlu - Deniz Yüksel Konukoğlu Özel Koleksiyon / Private Collection

Hilal’in Şövalyeleri II, 2022, tuval üzerine akrilik boya, 100x120cm. Ertuğrul Konukoğlu Özel Koleksiyon / Private Collection

Hilal’in Şövalyeleri III, 2022, tuval üzerine akrilik boya, 100x120cm. Alper Sani Konukoğlu Özel Koleksiyon / Private Collection

Sultan Abdülhamid, 2022, tuval üzerine akrilik boya, 157x127cm.

Kara Kalpaklılar, 2022, tuval üzerine akrilik boya, 120x140cm. Ertuğrul Konukoğlu Özel Koleksiyon / Private Collection

Mustafa Kemal Atatürk, 2023, tuval üzerine akrilik boya, 105x85cm. Yunus Emre Kara Özel Koleksiyon / Private Collection

Mustafa Kemal Atatürk, 2023, tuval üzerine akrilik boya, 105x85cm. Turgut Konukoğlu Özel Koleksiyon / Private Collection

Mustafa Kemal Atatürk, 2023, tuval üzerine akrilik boya, 105x85cm. Adil Sani Konukoğlu Özel Koleksiyon / Private Collection

Mustafa Kemal Atatürk, 2022, tuval üzerine akrilik boya, 105x85cm. Kaan Kuranel Özel Koleksiyon / Private Collection

Mustafa Kemal Atatürk, 2022, tuval üzerine akrilik boya, 120x100cm. Muzaffer Gebeş Özel Koleksiyon / Private Collection

Mustafa Kemal Atatürk, 2022, tuval üzerine akrilik boya, 105x85cm. M. Ertuğrul Alışan, Pınar Alışan Özel Koleksiyon / Private Collection

Mustafa Kemal Atatürk, 2023, tuval üzerine akrilik boya, 105x85cm.

Mustafa Kemal Atatürk, 2023, tuval üzerine akrilik boya, 105x85cm. Ertuğrul Konukoğlu Özel Koleksiyon / Private Collection

Mustafa Kemal Atatürk, 2023, tuval üzerine akrilik boya, 105x85cm. Oğuz Özmen Özel Koleksiyon / Private Collection

Mustafa Kemal Atatürk, 2023, tuval üzerine akrilik boya, 170x140cm.

Mustafa Kemal Atatürk, 2023, tuval üzerine akrilik boya, 170x140cm. Alper Sani Konukoğlu Özel Koleksiyon / Private Collection

Mustafa Kemal Atatürk, 2023, tuval üzerine akrilik boya, 170x140cm. Halil Yasak Özel Koleksiyon / Private Collection

Mustafa Kemal Atatürk, 2023, tuval üzerine akrilik boya, 105x85cm.

Mustafa Kemal Atatürk, 2023, tuval üzerine akrilik boya, 105x85cm. Halil Yasak Özel Koleksiyon / Private Collection

Mustafa Kemal Atatürk, 2023, tuval üzerine akrilik boya, 105x85cm.

Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü ve Silah Arkadaşları, 2023, tuval üzerine akrilik boya, 105x85cm.

Mahmud Şevket Paşa, 2022, tuval üzerine akrilik boya, 105x85cm

Osman Paşa, 2022, tuval üzerine akrilik boya, 105x85cm.

Talat Paşa, 2022, tuval üzerine akrilik boya, 105x85cm.

Enver Paşa, 2022, tuval üzerine akrilik boya, 105x85cm.

Cemal Paşa, 2022, tuval üzerine akrilik boya, 105x85cm.

Taarruz, 2022, tuval üzerine akrilik boya, 120x140cm.

Zafer, 2022, tuval üzerine akrilik boya, 152x127cm.

Taarruz II, 2022, tuval üzerine akrilik boya, 120x140cm.

Süvariler, 2022, tuval üzerine akrilik boya, 100x125cm. Adil Sani Konukoğlu Özel Koleksiyon / Private Collection

Süvariler II, 2022, tuval üzerine akrilik boya, 100x120cm.

Alay Sancağı, 2022, tuval üzerine akrilik boya, 100x120cm. Adil Sani Konukoğlu Özel Koleksiyon / Private Collection

Kût'ül-Amâre, 2022, tuval üzerine akrilik boya, 120x140cm.

Cephede Paşalar, 2023, tuval üzerine akrilik boya, 120x140cm.

İstiklal Caddesi İşgal Kuvvetleri I, 2022, tuval üzerine akrilik boya, 60x80cm.

İstiklal Caddesi İşgal Kuvvetleri II, 2022, tuval üzerine akrilik boya, 60x80cm.

Paşalar 1, 2022, tuval üzerine akrilik boya, 158x50cm.

Paşalar 2, 2022, tuval üzerine akrilik boya, 158x50cm.

Paşalar 3, 2022, tuval üzerine akrilik boya, 158x50cm.

Paşalar 4, 2022, tuval üzerine akrilik boya, 158x50cm.

Paşalar 5, 2022, tuval üzerine akrilik boya, 158x50cm.

Paşalar 6, 2022, tuval üzerine akrilik boya, 158x50cm.

Pashas... ​ ​

 

“The resurrection story of a nation that is tired of wars, consisting of documents and pictures.” ​ ​

 

Sometimes nations live on the knife-edge between existence and non-existence. His efforts, his struggles, and the firmness of his beliefs can only be summed up in the word extraordinary. You have read novels about the War of Independence and the First World War, you have memorized poems, but none of them hit you as much as a photograph or a document. The paintings and documents in this exhibition cover the period between 1911 and 1923.

Paşalar / Kuvayi Milliye

“Savaşlardan yorgun düşen bir ulusun, belge ve resimlerinden oluşan diriliş öyküsü.”

Bazen uluslar var olmakla yok olmak arasındaki bıçak sırtında yaşarlar. Çabaları, mücadeleleri, inançlarının sağlamlığı, ancak olağanüstü kelimesiyle özetlenebilir. Kurtuluş Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı üzerine romanlar okudunuz, şiirler ezberlediniz ama bir fotoğraf ya da bir belge kadar sizi hiçbiri çarpmadı, belleğinizde yer etmedi. Bu sergide yer alan resimler ve belgeler, 1911 ile 1923 arasını kapsıyor.

bottom of page