top of page

"Namı Olmayan Giremez" Karaköy Mitte


"Namı Olmayan Giremez"

İstanbul Kabadayıları, Kültür Endüstrisinin Ağababalarına Karşı


Özlem Kalkan Erenus


“İstanbul kabadayılığı başlı başına bir âlemdir. Kendine mahsus, kanunları, raconları vardır. Eğer bir iki olayla yeterince nam yapabilmişseniz, bir anda etrafınızda onlarca insan olur. (…) Gerçek kabadayılar kendi terbiyelerine göre ve bulundukları muhitin yazılmamış kanunlarına göre; zayıfı, bilhassa namuslu insanları himaye ederler. Çizdikleri yoldan ayrılmamaya dikkat ederler. Çünkü o camianın kendilerine verdikleri şöhreti kaybetmekten korkarlar.”


Genç sanatçı Kemal Kara, öykü ve romanlardan tanıdığımız, çizgi romanlarımızda, tiyatro ve sinema alanında örneklerini izlemiş olduğumuz, İstanbul Kabadayıları’nı bu kez resim evrenine taşımayı deniyor.


The Infamous Are Not Welcome;

Istanbulian Kabadayis vs. Big Boys of Cultural Industry


Özlem Kalkan Erenus

“Istanbulian rowdyism is a realm all by itself. It has its own rules, methods. If you become

famous enough with one or two incidents, dozens of people show up around you in a moment. (…) True kabadayis, protect weak, especially honest people according to their own discipline and the unwritten rules of the neighborhood in which they exist. They pay attention not to lose their own way. Because they are afraid of losing the reputation which is given them by their neighborhood.”


Young artist Kemal Kara, tries to move kabadayis of Istanbul which we know from novels and comics, and which we had watched in the field of cinema and theatre, this time, to the universe of paintings.

3 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page