top of page

"Namı Olmayan Giremez" Bebek LuccaNamı Olmayan Giremez;


İstanbul Kabadayıları, Kültür Endüstrisinin Ağababalarına Karşı


Özlem Kalkan Erenus


“İstanbul kabadayılığı başlı başına bir âlemdir. Kendine mahsus, kanunları, raconları vardır. Eğer bir iki olayla yeterince nam yapabilmişseniz, bir anda etrafınızda onlarca insan olur. (…) Gerçek kabadayılar kendi terbiyelerine göre ve bulundukları muhitin yazılmamış kanunlarına göre; zayıfı, bilhassa namuslu insanları himaye ederler. Çizdikleri yoldan ayrılmamaya dikkat ederler. Çünkü o camianın kendilerine verdikleri şöhreti kaybetmekten korkarlar.”


The Infamous Are Not Welcome;


Istanbulian Kabadayis vs. Big Boys of Cultural Industry


“Istanbulian rowdyism is a realm all by itself. It has its own rules, methods. If you become famous enough with one or two incidents, dozens of people show up around you in a moment. (…) True kabadayis, protect weak, especially honest people according to their own discipline and the unwritten rules of the neighborhood in which they exist. They pay attention not to lose their own way. Because they are afraid of losing the reputation which is given them by their neighborhood.”


Özlem Kalkan Erenus0 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page