top of pageNEW EXHIBITION
PASHAS / PAŞALAR

VOID

PAŞALAR
PASHAS


2022

 

PAINTING

Pashas... ​ ​

 

“The resurrection story of a nation that is tired of wars, consisting of documents and pictures.” ​ ​

 

“Pashas Series”

 

Sometimes nations live on the knife-edge between existence and non-existence. His efforts, his struggles, and the firmness of his beliefs can only be summed up in the word extraordinary. You have read novels about the War of Independence and the First World War, you have memorized poems, but none of them hit you as much as a photograph or a document. The paintings and documents in this exhibition cover the period between 1911 and 1923.

Paşalar...

“Savaşlardan yorgun düşen bir ulusun, belge ve resimlerinden oluşan diriliş öyküsü.”

“Paşalar Serisi”

Bazen uluslar var olmakla yok olmak arasındaki bıçak sırtında yaşarlar. Çabaları, mücadeleleri, inançlarının sağlamlığı, ancak olağanüstü kelimesiyle özetlenebilir. Kurtuluş Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı üzerine romanlar okudunuz, şiirler ezberlediniz ama bir fotoğraf ya da bir belge kadar sizi hiçbiri çarpmadı, belleğinizde yer etmedi. Bu sergide yer alan resimler ve belgeler, 1911 ile 1923 arasını kapsıyor.

“Sultan Abdülhamid”, 2022, tuval üzerine akrilik boya, 157x127cm.

“Hilal’in Şövalyeleri 1”, 2022, tuval üzerine akrilik boya, 100x120cm. Özel Koleksiyon Private Collection Yiğit Konukoğlu Deniz Yüksel Konukoğlu

“Hilal’in Şövalyeleri 2”, 2022, tuval üzerine akrilik boya, 100x120cm. Özel Koleksiyon Private Collection Yiğit Konukoğlu Deniz Yüksel Konukoğlu

“Hilal’in Şövalyeleri 3”, 2022, tuval üzerine akrilik boya, 100x120cm. Özel Koleksiyon Private Collection Yiğit Konukoğlu Deniz Yüksel Konukoğlu

“Mustafa Kemal Atatürk”, 2022, tuval üzerine akrilik boya, 105x85cm. Özel Koleksiyon Private Collection Ertuğrul Alışan Pınar Alışan

“Zafer”, 2022, tuval üzerine akrilik boya, 152x127cm.

“Alay Sancağı”, 2022, tuval üzerine akrilik boya, 100x125cm.

“Süvariler”, 2022, tuval üzerine akrilik boya, 100x125cm.

“Atatürk ve Süvariler”, 2022, tuval üzerine akrilik boya, 90x116cm.

“Talat Paşa”, 2022, tuval üzerine akrilik boya, 105x85cm.

“Cemal Paşa”, 2022, tuval üzerine akrilik boya, 105x85cm.

“Osman Paşa”, 2022, tuval üzerine akrilik boya, 105x85cm.

“Mahmud Şevket Paşa”, 2022, tuval üzerine akrilik boya, 105x85cm.

“Enver Paşa”, 2022, tuval üzerine akrilik boya, 105x85cm.

“İstanbul İşgali İstiklal 2”, 2022, tuval üzerine akrilik boya, 60x80cm.

“İstanbul İşgali İstiklal”, 2022, tuval üzerine akrilik boya, 60x80cm.

PAST EXHIBITIONS

bottom of page