öö.jpg

KEMAL KARA

STUDIO

2 0 2 0

 

Hakkında

 

1986 'da Ankara'da doğdu.
2005 'de Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Plastik Sanatlar Resim Bölümü'ne giriş yaptı.
2011’ de Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde ‘Sanat Bilimi Ana Bilim Dalı Sanat Kuramı ve Eleştiri’ Lisansüstü Programını tamamladı.

2018’ de Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde ‘Sanatta Yeterlilik’ Doktora Programına başladı. Halen devam etmektedir.

Sempozyum

2007. Association Saint Henri, Grup Sergisi ve Müzayede Saint Henri, France.
2007. Uçhisar Grup Sergisi. Fransız Kültür Merkezi, Taksim, İstanbul.
2007. Uluslararası Sanat Sempozyumu ve Grup Sergisi. Uçhisar, Nevşehir, Fransız Kültür Merkezi, Taksim, İstanbul.

Karma Sergiler

 

2010. '' Piha Kolektif Sanat'' Karma Resim Sergisi. Moda, İstanbul.

2009. '' Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'' Güzel Sanatlar Proje Sergisi. Bilkent Sanat Merkezi. Bilkent Ankara.

2009. '' Üniversiteli Öğrenciler Arası 5. Ulusal Sanat Dünyası Resim Yarışması'' Sergileme. İstanbul.
2009. ''Öğrenci Sergisi'' Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Koridor Sanat Galerisi Karma Resim Sergisi. Hereke, Kocaeli.

2009. ''Aşk- Doğa -Su '' Galeri Binyıl Karma Resim Sergisi. Nişantaşı, İstanbul.

2009. '' Öğrenci Sergisi'' Bahçeşehir Belediyesi. Karma Resim - Heykel Sergisi. Bahçeşehir, İstanbul.

2009. ''100 Eser 100 Sanatçı Göçsek Sergisi'' Kongre Merkezi. Yeditepe Üniversitesi Karma Resim Sergisi, Kayışdağı İstanbul.

2007. ''Geride Kalan Çizgiler'' Piha Sanat Evi Desen Sergisi. Taksim, İstanbul.

2007. ''Art Forum 3.Sanat Fuarı Genç Sanatçılar Resim Yarışması'' Atatürk Kültür Merkezi, Ankara.

2007. ''Arte-Break'' Kocaeli Üniversitesi Karma Resim Sergisi. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi, Kocaeli.
2007. ''Öğrenci Desen Sergisi'' Teknopark, Kocaeli.

 

Kişisel Sergiler

2020 " Yeni Olan Hiçbir Şey Yok" Bebek ArtsClub, Resim Sergisi, Bebek, İstanbul.

2017 " Yeni Olan Hiçbir Şey Yok" Zorlu Eataly, Resim Sergisi, Zincirlikuyu, İstanbul.

2017 ''Namı Olmayan Giremez'' Karaköy Mitte, Resim Sergisi, Karaköy, İstanbul.

2015 ''Namı Olmayan Giremez'' Bebek Lucca, Resim Sergisi, Bebek, İstanbul.

2014 ''Namı Olmayan Giremez'' Beylerbeyi Sarayı Resim Sergisi, Üsküdar, İstanbul.

2011 ''Efekte Efekt'' İstanbul Modern Sanatlar Galerisi Resim Sergisi, Beşiktaş, İstanbul.

2010 ''Diyalogların Anı'' İstanbul Modern Sanatlar Galerisi Resim Sergisi, Beşiktaş, İstanbul.

2010 ''Diyaloglar'' İstanbul Kültür Üniversitesi, Sanat Galerisi Resim Sergisi, Ataköy, İstanbul.
2009 ''Art Forum 5. Ankara Sanat Fuarı'' İstanbul Modern Sanatlar Galerisi Resim Sergisi, Atatürk Kültür Merkezi, Ankara.
2009 ''Diyaloglar Arasındaki Sınır'' Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Koridor Sanat Galerisi Resim Sergisi. Hereke, Kocaeli.

 

Bio

1986 Born in Ankara.
2005 Started his studies at Kocaeli University, Faculty of Fine Arts, Department of Painting.
2009 Started at the graduate program of “Art Theory and Criticism” at Işık University, Deparment of Science of Arts, Istanbul. 

2018 Started at the program of “Proficiency In Art” at Yeditepe University, Deparment of Science of Arts, Istanbul.

Symposia

2007 Association Saint Henri, Group Exhibition and Auction, Saint Henri, France.
2007 International Art Symposium and Group Exhibition, Uçhisar, Nevşehir.
2007 Uçhisar Group Exhibition. French Cultural Center, Taksim, Istanbul.

Personal Exhibition

2020 “Yeni Olan Hiçbir Şey Yok” Arts Project Exhibition Bebek ArtsClub, Bebek, Istanbul

2017 “Yeni Olan Hiçbir Şey Yok” Arts Project Exhibition Zorlu Eataly, Zincirlikuyu, Istanbul

2017 “Namı Olmayan Giremez” Arts Project Exhibition Karaköy Mitte, Karaköy, Istanbul.

2015 “Namı Olmayan Giremez” Arts Project Exhibition Bebek Lucca, Bebek, Istanbul.

2014 “Namı Olmayan Giremez” Arts Project Exhibition Beylerbeyi Palace, Üsküdar, Istanbul.

2011 “Efekte Efekt” Arts Project Exhibition Istanbul Modern Arts Gallery, Beşiktaş, Istanbul.

2010 “Diyalogların Anı ” Arts Project Exhibition Istanbul Modern Arts Gallery, Beşiktaş, İstanbul.
2009 “Diyaloglar Arasındaki Sınır / Border Between Dialogues'' Corridor Art Gallery, Kocaeli University Faculty of Fine Arts, Hereke, Kocaeli.


Group Exhibitions

2015 “Armaggan Art & Design Gallery” States of Material III, Nuriosmaniye. Istanbul.

2009 “United Nations High Commissioner for Refugees” Fine Arts Project Exhibition Bilkent Art Center, Bilkent, Ankara. Read Less.

2009 “Sanat Dünyası, 5th National Painting Exhibition for Undergaduate and Graduate Students” Istanbul.

2009 “Exhibition for Students” Corridor Art Gallery, Kocaeli University Faculty of Fine Arts, Hereke, Kocaeli.

2009 “Aşk-Doğa-Su / Love-Nature-Water” Group Exhibition, Gallery Binyıl, Nişantaşı, Istanbul.

2009 “Painting and Sculpture Exhibition for Students” Bahçeşehir Municipality, Istanbul.

2009 “Göçsek, 100 Works 100 Artists Exhibition” Yeditepe University Convention Center, Kayışdağı, Istanbul.

2007 “Geride Kalan Çizgiler / Remaining Lines” Drawing Exhibition, Piha Sanat Evi, Taksim, Istanbul.

2007 “Art Forum, 3rd Art Fair Painting Exhibition for Young Artists” Atatürk Cultural Center, Ankara.

2007 “Arte-Break” Kocaeli University Painting Exhibition, Baki Komsuoğlu Culture and Convention Center, Kocaeli.
2007 “Drawing Exhibition for Students” Teknopark, Kocaeli.